Chia sẻ:

  • Tình Trạng: Còn hàng
  • Nhóm Sản Phẩm: Khoá VICODE

Giá liên hệ
Thông tin nhà cung cấp

Công ty cổ phần đầu tư Trúc Linh

Công ty cổ phần đầu tư Trúc Linh

Điện thoại:
0903232317
Email:

Thông tin nhà cung cấp


Khả năng lưu trữ / Memory storage Vân tay: 200 vân tay
Thẻ từ: 200 thẻ
Mật khẩu: 150 mật khẩu tĩnh, không
giới hạn mật khẩu động
Fingerprint: 200 fingerprints
Key card: 200 user cards
Password: 150 permanent password,
unlimited dynamic password
Kích thước mặt ngoài / Front
dimensions
76 x 190 x 38 (RxCxS)/(WxHxD)
(không bao gồm tay nắm/exclude
handle)
Kích thước mặt trong / Back
dimensions
76 x 190 x 38 (RxCxS)/(WxHxD)
(không bao gồm tay nắm/exclude
handle
)
Vật liệu / Material Hợp kim nhôm kẽm, Nhựa ABS /
Aluminum Zinc alloy, ABS polymer
Nguồn điện / Power source 6V (4 viên pin alkaline, loại 1,5V, cỡ AA)
6V (alkaline battery 1.5V X 4ea, AA size)
Nguồn khẩn cấp / Emergency
power
Pin 5V qua cổng Micro USB
5V Power bank via Micro USB port
Nhiệt độ vận hành / Operation
temperature
từ -200C đến + 790C / from -200C to
+ 79
0C


Độ dày cửa / Door thickness Cửa kính không khung 8 - 12 mm
Frameless glass door 8 - 12 mm
Khác / Others Loại cửa: cửa kính không khung
Khoảng cách cửa - bas khóa: 4 - 15 mm
Door type: frameless glass door - Door
gap: 4 - 15 mm


Sản phẩm liên quan