Chia sẻ:

  • Tình Trạng: Còn hàng
  • Nhóm Sản Phẩm: Báo giá tham khảo

Giá liên hệ


 Cách Loại vách ngăn

 Inox 304

 inox Aagao 

 inox Hoode

 Chất Lượng

 Vách Ngăn Compact HPL 12mm 

 900.000/m2

 1.000.000/m2

 1.000.000/m2

 Chịu nước 100%

 Vách Ngăn Compact HPL 18mm

 1.250.000/m2

 1.350.000/m2

 1.350.000/m2

 Chịu nước 100%

 Vách Ngăn Compact Maica 12mm

 1.780.000/m2

 1.850.000/m2

 1.850.000/m2

 Chịu nước 100%

 Vách Ngăn Compact Maica 18mm 

 2.550.000/m2

 2.700.000/m2

 2.700.000/m2

 Chịu nước 100%
 Vách Ngăn Compact Lọai 2 12mm

 800.000/m2

 900.000/m2

 900.000/m2

 Chịu nước 90%

 Vách Ngăn Compact Loại 2 18mm

 1.100.000/m2

 1.150.000/m2

 1.150.000/m2

 Chịu nước 90%
Sản phẩm liên quan