Chia sẻ:

  • Tình Trạng: Còn hàng
  • Nhóm Sản Phẩm: Báo giá tham khảo

Giá liên hệ

B. Bảng báo giá sơn Epoxy trọn gói 1m2

1. Báo giá sơn Epoxy hệ lăn gốc dầu trọn gói 1m2 (với mặt sàn tiêu chuẩn)

KHỐI LƯỢNG THI CÔNGĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT
APT
(TL)
Đại Bàng
(VN)
Teksol (Đức)CMC
(VN)
Sunday
(Korea)
KCC
(Korea)
Joton (Japan)Kova
(VN)
Jotun (Nauy)Aica (Japan)Chokwang (Korea)
1-100m2Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình.
100m2-300m2800007000080000700008000080000800009000012000012000080000
300m2-500m2780007500078000750007800078000780008500012000012000078000
500m2-1.000m2750007000075000700007500075000750009000012000012000075000
1.000m2-5.000m27300073000730007300073000730007300011500011000011000073000
Trên 5.000m26900069000690006900069000690006900080000800008000070000

2. Báo giá sơn Epoxy hệ lăn gốc nước trọn gói 1m2 (với mặt sàn tiêu chuẩn)

KHỐI LƯỢNG THI CÔNGĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT
APT
(TL)
Đại Bàng
(VN)
Teksol (Đức)CMC
(VN)
Sunday
(Korea)
KCC
(Korea)
Joton (Japan)Kova
(VN)
Jotun (Nauy)Aica (Japan)Chokwang (Korea)
1-100m2 Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. 
100m2-300m2    135,000     135,000      135,000    135,000    145,000   
300m2-500m2    130,000     130,000      130,000    130,000    140,000   
500m2-1.000m2    120,000     120,000      120,000    120,000    130,000   
1.000m2-5.000m2    110,000     110,000      110,000    110,000    125,000   
Trên 5.000m2      95,000       95,000        95,000      95,000    110,000   

3. Báo giá sơn Epoxy hệ tự san phẳng gốc dầu (với mặt sàn tiêu chuẩn, bề dầy 1mm)

KHỐI LƯỢNG THI CÔNGĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT
APT
(TL)
Đại Bàng
(VN)
Teksol (Đức)CMC
(VN)
Sunday
(Korea)
KCC
(Korea)
Joton (Japan)Kova
(VN)
Jotun (Nauy)Aica (Japan)Chokwang (Korea)
1-100m2 Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. 
100m2-300m2195,000 195,000 195,000195,000195,000 235,000235,000195,000
300m2-185,000 185,000 185,000185,000185,000 235,000230,000185,000
500m2-5000m2180,000 180,000 180,000180,000180,000 235,000225,000180,000
Trên 5.000m2

178,000

 178,000 178,000178,000178,000 232,000232,000178,000

4. Báo giá sơn Epoxy hệ tự san phẳng gốc dầu (với mặt sàn tiêu chuẩn, bề dầy 2mm)

KHỐI LƯỢNG THI CÔNGĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT
APT
(TL)
Đại Bàng
(VN)
Teksol (Đức)CMC
(VN)
Sunday
(Korea)
KCC
(Korea)
Joton (Japan)Kova
(VN)
Jotun (Nauy)Aica (Japan)Chokwang (Korea)
1-100m2 Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. 
100m2-300m2305.000 305.000 305.000305.000305.000 385.000385.000305.000
300m2-500m2300.000 300.000 300.000300.000300.000 385.000385.000300.000
500m2-5000m2295.000 295.000 295.000295.000295.000 385.000385.000295.000
Trên 5.000m2290.000 290.000 290.000290.000290.000 383.000383.000290.000

5. Báo giá sơn Epoxy hệ tự san phẳng gốc dầu (với mặt sàn tiêu chuẩn, bề dầy 3mm)

KHỐI LƯỢNG THI CÔNGĐƠN GIÁ VẬT TƯ & NHÂN CÔNG THEO HÃNG SẢN XUẤT VNĐ/M2 ĐƠN GIÁ CHƯA VAT
APT
(TL)
Đại Bàng
(VN)
Teksol (Đức)CMC
(VN)
Sunday
(Korea)
KCC
(Korea)
Joton (Japan)Kova
(VN)
Jotun (Nauy)Aica (Japan)Chokwang (Korea)
1-100m2 Chúng tôi sẽ khảo sát và báo giá trực tiếp tại chân công trình. 
100m2-300m2410.000 410.000 410.000410.000410.000 485.000485.000410.000
300m2-500m2405.000 405.000 405.000405.000405.000 485.000485.000405.000
500m2-5000m2400.000 400.000 400.000400.000400.000 485.000485.000400.000
Trên 5.000m2397.000 397.000 397.000397.000397.000 483.000483.000397.000
Sản phẩm liên quan